ID bài viết : 00135262 / Sửa lần cuối : 28/06/2018

Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể kết nối Tivi trực tiếp với thiết bị tương thích Miracast và Chia sẻ màn hình mà không cần sử dụng cáp hoặc bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập).

Để kết nối, bạn phải chọn Chia sẻ màn hình trên Tivi và trên thiết bị nguồn.

Tham khảo danh sách các thiết bị Miracast Wi-Fi được chứng nhận trên trang web của Liên minh Wi-Fi để biết thêm chi tiết.

LƯU Ý:


Để đăng ký thiết bị với Tivi

LƯU Ý: Menu thao tác khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn. Hướng dẫn dưới đây sử dụng dòng W900A làm ví dụ.

 1. Nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trên điều khiển từ xa của Tivi, chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) bằng nút Ảnh / Ảnh, sau đó nhấn nút Enter.

  * Tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ và đợi kết nối từ thiết bị di động.

  Ảnh

  LƯU Ý: Khi màn hình chờ cho chức năng Chia sẻ màn hình được hiển thị, kết nối không dây giữa Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) của bạn sẽ bị ngắt.

 2. Kết nối thiết bị di động tương thích chức năng Chia sẻ màn hình với Tivi. Định cấu hình thiết bị di động để kết nối với Tivi.

Hướng dẫn dưới đây sử dụng điện thoại thông minh Xperia (Android 4.4 trở lên) làm ví dụ.

 1. Chạm vào Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Device connection (Kết nối thiết bị) hoặc Xperia Connectivity (Kết nối Xperia).
 3. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
 4. Trên màn hình Chia sẻ màn hình, chạm Start (Bắt đầu).
 5. Chọn OK.
 6. Chạm vào tên Tivi.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong phim sau.


Để liệt kê các thiết bị được kết nối/hủy đăng ký các thiết bị

 • Khi màn hình chờ cho tính năng Chia sẻ màn hình hiển thị, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN), rồi chọn Show Device List (Hiển thị danh sách thiết bị) / Delete (Xóa).
 • Để hủy đăng ký thiết bị, hãy chọn thiết bị trong danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn nút Ảnh. Sau đó, chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.
 • Để hủy đăng ký tất cả thiết bị, hãy nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trong danh sách, chọn Delete All (Xóa tất cả), rồi chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.

Các biểu tượng ở bên trái danh sách cho biết nội dung sau.

Ảnh (biểu tượng chọn): Thiết bị đã kết nối

Ảnh(biểu tượng hiển thị): Thiết bị tương thích với Chia sẻ màn hình


Để hiển thị hộp thoại khi tìm cách kết nối thiết bị với Tivi

 • Kích hoạt chức năng này có thể tránh kết nối với thiết bị không mong muốn.
 • Khi màn hình chờ cho tính năng Chia sẻ màn hình được hiển thị, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN), sau đó chọn Registration Notification (Thông báo đăng ký) → On (Bật).
 • Lưu ý rằng khi từ chối yêu cầu đăng ký từ thiết bị, bạn sẽ không thể kết nối thiết bị trừ khi bạn xóa thiết bị khỏi danh sách thiết bị
 • Để kết nối thiết bị đã từ chối, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN), chọn Show Device List / Delete (Hiển thị danh sách thiết bị / Xóa), sau đó xóa thiết bị đã từ chối. Sau đó, tạo kết nối mới với thiết bị.

LƯU Ý: Kết nối thiết bị phải tuân theo điều kiện sau:
 • Thiết bị tương thích với Chia sẻ màn hình: Kết nối băng tần 2.4GHZ (5GHz không được hỗ trợ).
 • Thiết bị tương thích với Miracast: Kết nối băng tần 2.4GHZ (5GHz không được hỗ trợ).