ID bài viết : 00188265 / Sửa lần cuối : 16/02/2021

Sử dụng tính năng Photo Sharing Plus (Chia sẻ ảnh) để hiển thị ảnh, video và bài hát trên Bravia TV

  Với tính năng Photo Sharing Plus (Chia sẻ ảnh), bạn có thể kết nối, xem và lưu ảnh, video cũng như bài hát yêu thích trên Tivi bằng các thiết bị như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể.

  LƯU Ý:

  • Kết nối ổ lưu trữ USB để lưu tối đa 50 ảnh.
  • Có thể kết nối tối đa 10 điện thoại hoặc máy tính bảng cùng lúc với Tivi.
  • Dung lượng tập tin tối đa của mỗi ảnh là 20 MB.
  • Bạn cũng có thể lồng nhạc nền với dung lượng tập tin tối đa là 30 MB.
  • Hỗ trợ trình duyệt mặc định của Android™ 2.3 trở lên.
  • Hỗ trợ trình duyệt mặc định của iOS; tuy nhiên, không thể sử dụng một số chức năng tùy theo phiên bản iOS của bạn.
  • Không thể lưu nhạc vào một thiết bị khác. Không thể lưu video vào thiết bị iOS.

  Thiết lập

  1. Bật Renderer Function (Chức năng kết xuất) của Tivi
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Trong danh mục System Settings (Cài đặt hệ thống), chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Trong danh mục Set-up (Thiết lập), chọn Network (Mạng).
   6. Trong danh mục Network (Mạng), chọn Home Network Setup (Thiết lập mạng tại nhà).
   7. Chọn Renderer (Kết xuất)
   8. Trong danh mục Renderer (Kết xuất), chọn Renderer Function (Chức năng kết xuất).
   9. Chọn On (Bật).
  2. Khởi động Photo Sharing Plus
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng).
   3. Chọn Photo Sharing Plus (Chia sẻ ảnh).
   4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị của bạn với Tivi.
  3. Kết nối thiết bị di động

   LƯU Ý: Các bước để kết nối thiết bị di động với Tivi có thể khác nhau. Hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị di động của bạn để biết hướng dẫn dành riêng cho mẫu máy.

   1. Trên thiết bị di động, chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Wi-Fi Settings (Cài đặt Wi-Fi).
   3. Chọn tín hiệu Wi-Fi DIRECT-xx-BRAVIA.
   4. Nhập Password (Mật khẩu) hiển thị trên màn hình Tivi.
   5. Nhập URL http://192.168.49.1 trên trình duyệt của thiết bị di động.
   6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

  Các chức năng

  Để hiển thị hình ảnh trên Tivi

  1. Chạm trên thiết bị của bạn để bắt đầu.
  2. Chọn ảnh.
   • Ảnh được chọn sẽ tự động hiển thị trên Tivi.

  Để lưu ảnh hiển thị trên Tivi

  1. Chạm và giữ hình thu nhỏ của ảnh trên thiết bị của bạn để mở menu ngữ cảnh.
  2. Chọn OK.

   


  *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.