ID bài viết : 00080075 / Sửa lần cuối : 20/10/2020

Lỗi 7003 hoặc 7013 xuất hiện khi cố gắng thực hiện cập nhật phần mềm thông qua TV.

Lỗi 7003 hoặc 7013

  Tải về một bản cập nhật phần mềm cần phải có kết nối Internet tốc độ cao ổn định. Hoàn thành một bản cập nhật có thể không được và lỗi 7003 hoặc 7013 có thể xuất hiện do điều kiện mạng. Hãy thử một trong các tùy chọn sau đây để tải về bản cập nhật:

  • Tải về các bản cập nhật phần mềm từ trang web này bằng cách sử dụng máy tính và cài đặt chúng bằng tay thông qua một thiết bị USB.
  • Thiết lập Automatic software download sang On từ menu của TV.
   LƯU Ý: Thiết lập Automatic software download sẽ cho phép TV tự động tải về bản cập nhật mới trong khi ở chế độ chờ.
   1. Nhấn nút HOME, trên điều khiển từ xa
   2. Chọn Help.
   3. Chọn Customer Support.
   4. Chọn Automatic software download.