ID bài viết : 00140664 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống.

Hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Nếu thực hiện như bình thường, có thể mất từ 24 đến 36 giờ để cập nhật phần mềm hệ thống (firmware). Các bước sau đây hiện có sẵn trên dòng TV 2010 - những dòng máy đã được cập nhật lên phần mềm hệ thống 4,020 hoặc cao hơn.

  1. Cài đặt Automatic Software Update sang On.
  2. Thực hiện Refresh Internet Content
  3. Tắt TV
  4. Trong thời gian 10 phút sau khi tắt TV, đèn LED màu cam sẽ nhấp nháy trên mặt trước của TV. Đây là một dấu hiệu cho thấy quá trình cập nhật đã bắt đầu.
  5. Sau khi cập nhật xong đèn LED màu cam sẽ tắt. 

    CHÚ Ý: Độ dài ngắn của thời gian sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào tốc độ kết nối Internet và kích cỡ của bản cập nhật.