ID bài viết : 00140664 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Cách tiến hành cập nhật phần mềm hệ thống bắt buộc.

  QUAN TRỌNG: Nếu quá trình cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) chạy bình thường thì có thể mất tới 24 hoặc 36 giờ để hoàn tất. Quy trình thực hiện sau đây áp dụng cho các mẫu Tivi năm 2010 đã cập nhật lên phần mềm hệ thống 4.020 hoặc cao hơn.

  1. Chuyển cài đặt Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động) thành On (Bật).
  2. Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
  3. Tắt Tivi.
  4. Trong vòng 10 phút sau khi tắt Tivi, đèn LED màu cam ở mặt trước của Tivi sẽ bắt đầu nhấp nháy. Đây là dấu hiệu cho biết quá trình cập nhật đã bắt đầu.
  5. Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, đèn LED màu cam sẽ tắt.

   LƯU Ý: Thời gian hoàn tất bản cập nhật sẽ khác nhau tùy theo kết nối Internet và kích cỡ tập tin tải xuống.