ID bài viết : 00063052 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thay đổi kích thước của Tile, sắp xếp lại Tile thành từng nhóm hoặc thêm Tile trên màn hình Start của Windows 8

  Để thay đổi kích thước của Tile trên màn hình Start, nhấp chuột phải vào Tile bạn muốn để thay đổi kích thước và trong App bar (thanh ứng dụng), nhấp vào Smaller (nhỏ hơn) hay Larger (lớn hơn)
  Image

  Image

  Để sắp xếp lại Tiles vào khác nhóm hoặc sắp chỗ trên màn hình Start, nhấp và giữ Tile mà bạn muốn sắp xếp và di chuyển nó đến nơi bạn muốn. Lặp lại tiến trình này cho đến khi tất cả Tiles mà bạn muốn sắp đặt
  Image

  Để đính vào hoặc thêm Tile vào màn hình Start, thực hiện những bước sau

  1. Point to (but do not click) the lower-right corner of the screen, and click the Search charm.
   Di chuyển đến (nhưng không nhấp) vào góc bên dưới bên phải của màn mình, nhấp vào khung Search
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Win + W sẽ đưa bạn đến màn hình Search

  2. Trong màn hình Search, nhấp vào danh mục Apps, sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn đính (thêm vào) màn hình Start
   Image
  3. Trên thanh App bar, nhấp vào Pin to start
   Image