ID bài viết : 00063049 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thể nào để thay đổi kích thước một Tile, sắp xếp các Tile thành nhóm hoặc ghim (thêm) một Tile vào màn hình Start trong Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để thay đổi kích thước của 1 Tile trên màn hình Start, nhấp chuột phải vào Tile mà bạn muốn thay đổi kích thước và trong App bar, nhấp Smaller hoặc Larger.
Image

Image

Để sắp xếp lại các Tiles và đặt chúng vào các nhóm hoặc vị trí khác nhau trên màn hình Start, nhấp và giữ Tile mà bạn muốn sắp xếp và di chuyển nó vào nơi mà bạn muốn. Lặp lại quy trình cho tới khi tất cả các Tiles được ở nơi mà bạn muốn.
Image

Để ghim, hoặc thêm, 1 Tile vào màn hình Start, thực hiện các bước sau:

 1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới của màn hình, và nhấp Search.
  Image

  LƯU Ý: Phím kết hợp Win + W cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

 2. Trong màn hình Search, nhấp vào mục Apps, và sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn ghim (thêm) vào màn hình Start.
  Image
 3. Trên App bar, nhấp Pin to Start.
  Image