ID bài viết : 00059448 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thay đổi kích thước của Tile, sắp xếp lại các Tile thành nhóm hoặc gắn (thêm) một Tile vào màn hình Windows User Interface (UI) Start.

  Theo các bước sau để thay đổi kích thước của một Tile trên màn hình Windows User Interface (UI) Start.

  1. Trong màn hình Windows UI Start, nhấp chuột phải vào một vùng trống của màn hình, và sau đó nhấp nút Customize.
   Image

   LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng màn hình cảm ứng, trượt ngón tay của bạn lên từ dưới đấy của màn hình Start để hiển thị nút Customize.

  2. Trên màn hình Customize, nhấp chuột phải vào Tile mà bạn muốn thay đổi kích thước, và sau đó nhấp vào biểu tượng Resize.
   Image

  Theo các bước sau để sắp xếp lại các Tile để đặt chúng thành những nhóm hoặc vị trí khác nhau trên màn hình Windows UI Start.

  1. Trong màn hình Windows UI Start, nhấp chuột phải vào một vùng trống của màn hình, và sau đó nhấp nút Customize.
   Image
  2. Trên màn hình Customize, nhấp và giữ Tile mà bạn muốn sắp xếp lại, và sau đó kéo Tile vào nhóm hoặc vị trí mong muốn trên màn hình.
  3. Lặp lại quy trình cho tới khi tất cả các Tile ở nơi bạn muốn.
   Image

  Theo các bước sau để gắn (thêm) một Tile vào màn hình Windows UI Start, theo các bước sau:

  1. Trong màn hình Windows UI Start, sử dụng phím mũi tên phải để trượt màn hình qua hết bên phải, và sau đó nhấp nút mũi tên xuống.
   Image
  2. Trong màn hình All Apps, định vị và nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng bạn muốn gắn (thêm) vào màn hình Start.
  3. Trên màn hình Customize, nhấp Pin to Start.
   Image

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể nhấp thiết lập Pin to taskbar nếu bạn muốn gắn một shortcut vào Tile được chọn trên thanh taskbar của màn hình Desktop.