ID bài viết : 00059457 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để đặt tên 1 nhóm các Tile trong màn hình Start.

  Các Tile trên màn hình Start được sắp xếp thành các nhóm, và mỗi nhóm này có thể được đặt tên. Theo các bước sau để đặt tên nhóm các Tile.

  LƯU Ý: Nếu muốn, bạn có thể  di chuyển các tile vào các nhóm khác, chỉnh kích thước tile hoặc thêm tile trên màn hình.

  1. Trong màn hình Windows User Interface (UI) Start, nhấp chuột phải vào một vùng trống của màn hình, và sau đó nhấp nút Customize.
   Image

   LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng màn hình cảm ứng, trượt ngón tay của bạn lên từ ở dưới đấy của màn hình Start để hiển thị nút Customize.

  2. Trong màn hình Customize, nhấp để chọn vùng Name group mà bạn muốn đặt tên.
   Image
  3. Trong vùng Name Group được chọn, nhập tên mà bạn muốn nhóm có, và sau đó nhấn phím Enter.
   Image

   LƯU Ý: Bạn phải vào trong màn hình Customize để di chuyển hoặc đặt tên cho nhóm. Những chức năng này không thể thực hiện được trong màn hình Start chuẩn.