ID bài viết : 00063059 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để thay đổi hình ảnh tài khoản trên màn hình Start trong Windows 8.

  Thực hiện các bước sau để thay đổi Account picture.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới của màn hình, và nhấp Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Win + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Tại màn hình PC Settings, tab Personalize, nhấp Account picture

   LƯU Ý: Nhấp chuột phải vào Account picture bên phải màn hình Start cũng sẽ đưa bạn đến phần Account picture của màn hình PC settings.

  4. Trong phần Account picture của màn hình PC settings, nhấp nút Browse để sử dụng 1 hình ảnh trong máy tính hoặc Camera để sử dụng máy ảnh để chụp bức ảnh mới.
   Image