ID bài viết : 00063067 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để đặt tên 1 nhóm các tile trên màn hình Start trong Windows 8.

  Các tile trong màn hình Start được tổ chức thành các nhóm, và mỗi nhóm có thể được đặt tên. Theo các bước sau để đặt tên 1 nhóm các tile.


  LƯU Ý: Nếu muốn, bạn có thể di chuyển các tile vào khác nhóm, hoặc tạo mới

  1. Trên màn hình Start, trong góc phải bên dưới của màn hình, nhấp nút [-] (Zoom Out).
   Image

   LƯU Ý:

   • Nếu bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng, kéo các ngón tay của bạn lại trên màn hình Start để thu nhỏ.
   • Việc này sẽ giúp màn hình Start có 1 cái nhìn tổng quan để cho phép bạn xem tất cả các tile mà không phải trượt.
  2. Trong màn hình Zoomed Out Start, nhấp chuột phải vào nhóm các tile mà bạn muốn đặt tên và, trên App Bar, nhấp biểu tượng Name group.
   Image

   LƯU Ý:

   • Màn hình Zoomed Out Start cho phép bạn di chuyển các nhóm thành sự sắp xếp khác nhau, cũng giống như bạn có thể sắp xếp các tile riêng lẻ trong giao diện thông thường.
   • Bạn phải ở tại màn hình Zoomed Out Start để di chuyển hoặc đặt tên các nhóm. Các chức năng này không thể thực hiện được trong màn hình Start. Tương tự, bạn không thể di chuyển các tile riêng lẻ trong màn hình Zoomed Out Start, nhưng phải ở trong màn hình Start để di chuyển hoặc sắp xếp các tile riêng lẻ.
  3. Tại thông báo Name Group, nhập tên bạn muốn đặt cho nhóm tile, và sau đó nhấp nút Name.
   Image

   Tên của nhóm sẽ được hiển thị trên màn hình Start.
   Image