ID bài viết : S500060789 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Dữ liệu hỗ trợ GPS (GPS assist data) là gì?

Về dữ liệu hỗ trợ GPS (GPS assist data).

    Đó là thông tin về quỹ đạo của vệ tinh GPS để lập lưới tam giác (triangulate) thông tin vị trí. Thời gian cho thông tin vị trí của việc lập lưới tam giác GPS có thể được rút ngắn bằng cách dùng phần mềm PMB kèm theo.

    Dữ liệu hỗ trợ GPS (GPS assist data) có thể được cập nhật tự động bằng cách cài đặt phần mềm PMB kèm theo và kết nối máy ảnh với máy tính có nối mạng internet qua cáp USB.

    - PMB không được Mac OS hỗ trợ. Thay vào đó, hãy dùng PMB Portable.