ID bài viết : 00255956 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để nhập các cài đặt internet theo cách thủ công? (Android 9.0 trở lên)

  Áp dụng cho

  • Android 9 trở lên

  Giải pháp

  Nếu quá trình tải xuống các cài đặt internet qua mạng không dây không thành công, bạn có thể nhập các cài đặt theo cách thủ công. Trước khi nhập các cài đặt internet theo cách thủ công, bạn cần liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để nhận các cài đặt chính xác cho đăng ký của bạn.

  Để nhập các cài đặt internet theo cách thủ công

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động (SIM) > (Nâng cao) > Tên điểm truy cập.
  2. Nhấn vào dấu cộng (+) và nhập tên điểm truy cập.
  3. Nhấn Tên và nhập tên của cấu hình mạng bạn muốn tạo, sau đó nhấn OK.
  4. Nhấn APN và nhập tên điểm truy cập, sau đó nhấn OK.
  5. Nhập tất cả các thông tin khác mà nhà khai thác mạng của bạn yêu cầu.
  6. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào nút menu (ba chấm dọc), sau đó nhấn Lưu.

  Tổng quan về APN mới

  • Tên – Tên kết nối internet của bạn.
  • APN – Điểm truy cập dành riêng cho nhà khai thác.
  • Proxy – Máy chủ proxy dành riêng cho nhà khai thác, nếu được yêu cầu.
  • Cổng – Cổng dành riêng cho nhà khai thác, nếu được yêu cầu.
  • Tên truy cập – Tên truy cập do nhà khai thác của bạn cung cấp, nếu được yêu cầu.
  • Mật khẩu – Mật khẩu do nhà khai thác của bạn cung cấp, nếu được yêu cầu.
  • Máy chủ – Máy chủ dành riêng cho nhà khai thác, nếu được yêu cầu. Lưu ý! Không bị nhầm với máy chủ proxy.
  • MMSC – Trung tâm / Máy chủ MMS, nếu được yêu cầu.
  • MMS Proxy – Máy chủ proxy cho MMS, nếu được yêu cầu.
  • Cổng MMS – Cổng dành cho MMS, nếu được yêu cầu.
  • MCC – ID dành riêng cho nhà khai thác. Nếu thiếu giá trị này, thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi hoặc quá cũ.
  • MNC – ID dành riêng cho nhà khai thác. Nếu thiếu giá trị này, thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi hoặc quá cũ.
  • Loại xác thực – Xác thực cụ thể (PAP, CHAP), nếu được yêu cầu.
  • Loại APN – Loại này thường được đặt thành "mặc định". Nếu nhà khai thác mạng của bạn sử dụng loại APN khác, vui lòng thay đổi nó cho phù hợp.
  • Giao thức APN – Giao thức này thường được đặt thành IPv4 theo mặc định. Nếu nhà khai thác mạng của bạn sử dụng giao thức APN khác, vui lòng thay đổi giao thức đó cho phù hợp.
  • Giao thức chuyển vùng APN – Giao thức này thường được đặt thành IPv4 theo mặc định. Nếu nhà khai thác mạng của bạn sử dụng giao thức APN khác, vui lòng thay đổi giao thức đó cho phù hợp.
  • Sóng mang – Loại Công nghệ truy cập vô tuyến (RAT) được sử dụng để kết nối với internet.
  • Loại MVNO – Loại Nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO).
  • Giá trị MVNO – Dữ liệu của Nhà khai thác mạng ảo di động.