ID bài viết : 00255984 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm cách nào để thêm các ngăn bổ sung vào Màn hình chính? (Android 11 trở lên)

Tôi có thể thêm một ngăn khác vào Màn hình Xperia Home không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Giải pháp

  Cách thêm ngăn vào Màn hình Xperia Home của bạn

  1. Từ Màn hình chính hoặc Màn hình ứng dụng, chạm và nhấn giữ bất kỳ mục nào bạn muốn thêm vào ngăn mới.
  2. Kéo mục đó sang phía ngoài cùng bên phải của màn hình. Một ngăn bổ sung sẽ tự động xuất hiện.
  3. Tiếp tục kéo mục đó sang bên phải và thả vào ngăn bổ sung.