ID bài viết : 00256523 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng mặc định? (Android 9 trở lên)

  Giải pháp

  Có thể thay thế ứng dụng mặc định bằng ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ như thay đổi trình duyệt từ Chrome sang Firefox. Bạn có thể thay đổi các ứng dụng mặc định sau đây:

  • Hỗ trợ và nhập bằng giọng nói/Ứng dụng trợ lý/Ứng dụng trợ lý kỹ thuật số
  • Ứng dụng Trình duyệt
  • Ứng dụng Home
  • Ứng dụng Điện thoại
  • Ứng dụng SMS
  • Tap & pay (Android 9)

  Cách cài đặt một ứng dụng mặc định

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Ứng dụng mặc định.
  2. Nhấn vào loại ứng dụng bạn muốn cài đặt, sau đó nhấn vào ứng dụng bạn muốn sử dụng làm mặc định.