ID bài viết : 00239459 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Không thể điều chỉnh âm lượng của máy nghe nhạc Walkman và nội dung nhạc được phát ở mức âm lượng lớn.

    Khi một số tai nghe nhét tai hoặc tai nghe được kết nối với máy nghe nhạc, chẳng hạn như tai nghe nhét tai USB Type-C, âm lượng có thể luôn ở mức tối đa và không thể điều chỉnh âm lượng.

    Vui lòng không sử dụng các loại tai nghe nhét tai hoặc tai nghe này khi phát nội dung nhạc.