ID bài viết : 00277665 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Tôi có thể phát âm thanh ở định dạng Độ phân giải cao với máy nghe nhạc Walkman không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    • Dòng NW-A300:
    • Dòng NW-ZX700:
    • NW-WM1AM2/WM1ZM2:
    • Dòng NW-A100/ZX500: