ID bài viết : 00235028 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Tại sao không có biểu tượng khay Ứng dụng để truy cập tất cả các ứng dụng?

  Câu hỏi

  • Tại sao không có biểu tượng khay Ứng dụng để truy cập tất cả các ứng dụng?
  • Tại sao không có biểu tượng Ứng dụng để truy cập tất cả các ứng dụng?
  • Tôi có thể truy cập tất cả các ứng dụng thông qua biểu tượng khay Ứng dụng thay vì phải vuốt màn hình Home không? 

  Áp dụng cho

  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  Giải pháp

  Bạn có thể truy cập màn hình Ứng dụng bằng cách vuốt màn hình Home lên trên. Ngoài ra, không có cài đặt nào giúp truy cập tất cả các dụng qua biểu tượng khay Ứng dụng.