ID bài viết : 00263756 / Sửa lần cuối : 11/06/2021In

Tất cả ống kính của Xperia 10 II hoặc Xperia 10 III được Zeiss hiệu chỉnh có giống với Xperia 1 II không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Giải pháp

    Không, các ống kính không được hiệu chỉnh bởi Zeiss. Tuy nhiên, tất cả các ống kính trong camera của Xperia 10 II và Xperia 10 III đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà bạn mong đợi từ Sony.