ID bài viết : 00253445 / Sửa lần cuối : 27/12/2020

Tính năng lọc tiếng ồn có thể hoạt động trong khi gọi điện thoại không?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II

  Giải đáp:

  Rất tiếc. Tính năng lọc tiếng ồn không hỗ trợ bất kỳ ứng dụng liên lạc nào, ví dụ như WhatsApp, LINE hoặc bất kỳ ứng dụng gọi điện gốc nào.

  Tính năng lọc tiếng ồn của Xperia 5 II & Xperia 1 II giúp giảm nhiễu âm và tiếng gió, mang đến bản ghi âm thanh rõ ràng hơn. Tính năng này có sẵn trong Cinema Pro, ứng dụng Camera, các ứng dụng quay video của bên thứ ba và các ứng dụng ghi âm.