ID bài viết : 00252641 / Sửa lần cuối : 27/12/2020

Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia của tôi với màn hình mở rộng hoặc Tivi không?

Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 1 với màn hình máy tính không? / Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 5 với màn hình máy tính không? / Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 1 II với màn hình máy tính không? Tôi có thể dùng cáp để kết nối Xperia 5 II với màn hình máy tính không?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  Giải pháp

  Bạn có thể kết nối Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II hoặc Xperia 5 II với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng DisplayPort™ hoặc cổng HDMI.

  Để kết nối điện thoại với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng DisplayPort, bạn có thể sử dụng một cáp USB-C sang DisplayPort có hỗ trợ DisplayPort 4K 60 fps*.

  Để kết nối điện thoại với một màn hình mở rộng hoặc Tivi có cổng HDMI, bạn có thể sử dụng một cáp chuyển đổi USB-C sang HDMI có hỗ trợ DisplayPort 4K 60 fps*.

  * Để biết thông tin chi tiết về tính tương thích, vui lòng hỏi ý kiến của đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp cáp chuyển đổi.