ID bài viết : 00253044 / Sửa lần cuối : 17/05/2021

Tôi không thể truyền/sao lưu ứng dụng bằng Xperia Transfer Mobile (Android 9.0 hoặc Android 10)

Tại sao tôi không thể truyền hoặc sao lưu ứng dụng bằng Xperia Transfer Mobile?

   Áp dụng cho

   • Android 9.0 Pie
   • Android 10

   Giải pháp

   Bạn có thể gặp sự cố không thể truyền hoặc sao lưu ứng dụng bằng Xperia Transfer Mobile (XTM). Từ phiên bản Android 9.0 trở đi, ứng dụng XTM không còn được dùng để truyền và sao lưu ứng dụng. Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng các dịch vụ của Google để sao chép ứng dụng và dữ liệu. Trên Cửa hàng Google Play cũng có một số ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để sao chép ứng dụng và dữ liệu. 

   Lưu ý: Đối với Xperia 5 II, Xperia 1 II & Xperia 10 II, ứng dụng Xperia Transfer 2 được khuyên dùng để truyền ảnh, video, nhạc hoặc các tập tin khác từ thiết bị cũ sang thiết bị Xperia mới của bạn.

   Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin 

   Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ điện thoại Xperia / Android cũ thông qua "Xperia Transfer 2"? 

   Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ iPhone cũ thông qua "Xperia Transfer 2"?

   Lưu ý: Sony không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của bất kỳ ứng dụng từ bên thứ ba nào. Sony không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc suy giảm hiệu suất nào trên thiết bị của bạn bắt nguồn từ việc sử dụng một ứng dụng của bên thứ ba. 

   Cài đặt lại ứng dụng từ Cửa hàng Google Play

   Nếu bạn đã thiết lập thiết bị mới, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt từng ứng dụng một từ thư viện Cửa hàng Google Play. Thư viện là một danh sách chứa tất cả các ứng dụng đã được tải xuống trước đó nhưng hiện đã bị gỡ cài đặt trên thiết bị bạn đang sử dụng.

   Để cài đặt ứng dụng từ thư viện Cửa hàng Google Play

   1. Tìm và chạm vào Play Store (Cửa hàng Play).
   2. Chạm vào nút menu (ba dấu chấm dọc) > My apps & games (Ứng dụng và game của tôi) > Library (Thư viện).
   3. Chạm vào INSTALL (CÀI ĐẶT) kế bên tên của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt lại.

   Khôi phục ứng dụng từ Google Drive thông qua hướng dẫn thiết lập

   Google Drive là một ứng dụng lưu trữ đám mây cho phép bạn tải các bản sao lưu lên Google. Các bản sao lưu của bạn được mã hóa bằng mật khẩu tài khoản Google của bạn. Đối với một số dữ liệu, mã PIN khóa màn hình, mẫu hình hoặc mật khẩu của thiết bị cũng được dùng để mã hóa. Bản sao lưu được dùng để khôi phục dữ liệu và các cài đặt của bạn khi đi qua màn hình hướng dẫn thiết lập trong thiết bị mới hoặc trong thiết bị đã được khôi phục cài đặt gốc. Hãy tham khảo trang web dưới đây để biết thêm thông tin: https://www.sonymobile.com/global-en/apps-services/data-migration/#google-drive

   Để sao chép ứng dụng và dữ liệu từ một thiết bị chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên sang một thiết bị khác chạy hệ điều hành Android 9.0 Pie trở lên, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

   Để sao lưu ứng dụng và dữ liệu vào Google Drive

   Android 8.0 trở lên

   1. Trên thiết bị gửi của bạn, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > Advanced (Nâng cao) > Backup (Sao lưu).
   2. Chạm vào nút chuyển bật-tắt kế bên "Back up to Google drive" (Sao lưu vào Google Drive) để bật, nút chuyển giờ nằm bên phải.
   3. Đảm bảo bạn đã thiết lập một tài khoản sao lưu.

   Android 6.0 hoặc 7.0

   1. Trên thiết bị gửi của bạn, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Backup & reset (Sao lưu và đặt lại).
   2. Trong "Google Backup & restore" (Sao lưu và khôi phục Google), hãy chạm vào Back up my data (Sao lưu dữ liệu của tôi).
   3. Chạm vào nút chuyển bật-tắt.
   4. Đảm bảo bạn đã thiết lập một tài khoản sao lưu.

   Android 5.0

   1. Trên thiết bị gửi của bạn, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Backup & reset (Sao lưu và đặt lại).
   2. Chạm vào nút chuyển bật-tắt kế bên Back up my data (Sao lưu dữ liệu của tôi) để bật, nút chuyển giờ nằm bên phải.
   3. Đảm bảo bạn đã thiết lập một tài khoản sao lưu.

   Để khôi phục hoặc truyền ứng dụng và dữ liệu từ Google Drive

   1. Trên thiết bị nhận của bạn, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt).
   2. Nếu menu "Finish setting up your device" xuất hiện, hãy chạm vào OK bên dưới menu này và làm theo các hướng dẫn để sao chép dữ liệu và ứng dụng.

   Nếu bạn không thấy menu này, bạn cần tiến hành khôi phục cài đặt gốc để truy cập hướng dẫn thiết lập.

   Để tiến hành khôi phục cài đặt gốc và khôi phục bản sao lưu

   1. Trên thiết bị nhận của bạn, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > Advanced (Nâng cao) > Reset options (Tùy chọn đặt lại).
   2. Chạm vào Erase all data (factory reset) (Xóa tất cả dữ liệu (khôi phục cài đặt gốc)).
   3. Chạm vào RESET PHONE (ĐẶT LẠI ĐIỆN THOẠI).
   4. Khi quá trình đặt lại hoàn tất, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình hướng dẫn thiết lập để sao chép ứng dụng và dữ liệu.

   Lưu ý! Bạn phải có kết nối Wi-Fi với truy cập internet để Google Drive và quá trình truyền dữ liệu đã ghép nối NFC có thể hoạt động.