ID bài viết : S500061535 / Sửa lần cuối : 25/04/2013

Tại sao máy ảnh hiển thị thông báo "Image database file error. Cannot record contents."?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiển thị thông báo Image database file error. Cannot record contents. 

Thông báo này có thể được hiển thị khi máy ảnh có sự cố.

 

Trong trường hợp này, tháo và lắp lại thẻ nhớ. Nếu hiện tương trên vẫn không được khắc phục, hãy thử lắp thẻ nhớ khác.