ID bài viết : 00052689 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Password Error hiển thị trên điện thoại thông minh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi kết nối máy ảnh tới một điện thoại smartphone bằng cách sử dụng kết nối Wi-Fi®, đảm bảo rằng mật khẩu được nhập một cách chính xác. Nếu không, thông báo Password Error sẽ xuất hiện trên điện thoại smartphone.

QUAN TRỌNG: Mật khẩu phân biệt chữ hoa và chữ thường.

LƯU Ý: Nếu lỗi vẫn còn hiển thị sau khi nhập mật khẩu chính xác, xóa kết nối từ điện thoại smartphone và thiết lập lại kết nối Wi-Fi.