ID bài viết : 00052689 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Password Error hiển thị trên điện thoại thông minh.

    Khi kết nối máy ảnh tới một điện thoại smartphone bằng cách sử dụng kết nối Wi-Fi®, đảm bảo rằng mật khẩu được nhập một cách chính xác. Nếu không, thông báo Password Error sẽ xuất hiện trên điện thoại smartphone.

    QUAN TRỌNG: Mật khẩu phân biệt chữ hoa và chữ thường.

    LƯU Ý: Nếu lỗi vẫn còn hiển thị sau khi nhập mật khẩu chính xác, xóa kết nối từ điện thoại smartphone và thiết lập lại kết nối Wi-Fi.