ID bài viết : S500058182 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao giá trị độ mở bên phải không hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh?

  Về đúng giá trị khẩu độ không được hiển thị trên màn hình LCD của camera.
  Việc tiếp xúc điều khiển hiển thị giá trị của máy ảnh này là mỗi 1/3 (0,3) bước.(Thiết lập mặc định)
  Khi giá trị của ống kính kèm theo được thiết lập là 1/2(0.5)bước,(F6.7, F27, F38 etc.),màn hình hiển thị trên máy ảnh sẽ được thay thế bằng 1/3(*)giá trị, nhưng tính toán thực hiện bằng cách điều khiển máy ảnh sử dụng các giá trị chính xác.


  *F6.7 được hiển thị F6.3
    
  F27 được hiển thị F29
    
  F38 được hiển thị F40


  Hơn nữa, có thể thay đổi các thiết lập để kiểm soát phơi sáng 1/2 (0,5) bước.


  Để làm như vậy:

   

  Nhấn nút Menu, sau đó chọn menu Recording[2] bằng cách di chuyển  multi-selector vể phía phải/trái. (Chọn tab 2nd  của menu Micro Computer Image)

  1. Chọn Exposure step. bằng cách chọn multi-selector  lên / xuống, và nhấn vào trung tâm của multi-selector.

  2. Chọn 0.5 EV bằng cách di chuyển multi-selector chọn lên / xuống, và bấm trung tâm (enter) của multi-selector để hoàn tất việc cài đặt.

  * Khi cài đặt máy ảnh là 1/2(0.5) bước, nó không hiển thị đúng giá trị khẩu độ ống kính bằng cách sử dụng 1/3(0.3) bước, (F6.3, F29, F40 etc.) Tuy nhiên, tính toán được thực hiện bởi máy ảnh kiểm soát sử dụng các giá trị chính xác.