ID bài viết : 00136512 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Tại sao thông báo "Inconsistencies found in Image Database File" xuất hiện?

  Các bước cần tiến hành nếu thông báo Inconsistencies found in Image Database File xuất hiện khi lắp thẻ nhớ Memory Stick DUO có ảnh đã chụp vào máy quay hoặc máy chụp ảnh.


  Vui lòng thực hiện các bước sau đây để sửa chữa Tập tin cơ sở dữ liệu trong thẻ nhớ Memory Stick DUO khi hiện tượng này xảy ra.

  1. Bật máy quay và lắp thẻ nhớ Memory Stick DUO đã chụp vào máy ảnh (phát hành sau tháng 9 năm 2008).
   Thông báo Inconsistencies found in Image Database File. Do you want to repair the Image Database File? xuất hiện.
  2. Chọn YES để sửa chữa.


  Lưu ý:
  Vui lòng đảm bảo tắt máy ảnh và kiểm tra đèn truy cập không cháy sang khi tháo thẻ nhớ Memory Stick DUO từ máy ảnh.