ID bài viết : S500058649 / Sửa lần cuối : 22/02/2011

Tại sao thông báo "Turn the power off and on again" hiển thị?

    Thông báo Turn the power off and on again hiển thị.
    Thông báo có thể hiển thị khi máy ảnh phát hiện một tình huống bất ngờ như áp lực quá mức đè lên ống kính.

    Trong trường hợp này, hãy tắt máy ảnh và bật lại.

    Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện thao tác trên, hãy đem máy ảnh đến Trung tâm bảo hành.