ID bài viết : S500061508 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để tạo một tài liệu mới sử dụng Google Drive?

Làm thế nào để tạo một tài liệu mới sử dụng Google Drive?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào ứng dụng Drive.
  3. Chạm vào biểu tượng tài liệu được đặt ở góc trên bên phải.
  4. Chạm vào Document.
  5. Nhập vào tên của thư mục.
  6. Chạm vào OK.
  7. Tài liệu đã được tạo.