ID bài viết : S500061510 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để cài đặt ứng dụng Google Drive trên máy tính?

Làm thế nào để cài đặt ứng dụng Google Drive trên máy tính?

  1. Vào http://drive.google.com.
  2. Đăng nhập vào tài khoản Google Account.
  3. Nhấp nút Download Google Drive for PC.
  4. Đọc Google Drive Terms of Service và sau đó nhấp nút Accept and Install. Google Drive sẽ được cài đặt trong máy tính.
  5. Chạy Google Drive từ menu Start.
  6. Gõ vào Google Account username và password.

  Thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình. Kéo các tập tin và thư mục vào thư mục Google Drive của bạn để bắt đầu đồng bộ các mục đến My Drive (một phần của Google Drive trên web).