ID bài viết : S500061506 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Làm thế nào để truy cập một tập tin ngoại tuyến sử dụng ứng dụng Google Drive?

Làm thế nào để truy cập một tập tin ngoại tuyến sử dụng ứng dụng Google Drive?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào ứng dụng Drive.
    
  3. Xác định vị trí tập tin bạn muốn truy xuất ngoại tuyến.
  4. Chạm vào mũi tên bên phải liên quan đến tập tin.
  5. Một màn hình xem trước xuất hiện.
    
  6. Chạm vào Available offline.
  7. Chạm vào Offline.
  8. Bây giờ có thể truy xuất tập tin ngoại tuyến.