ID bài viết : S500061505 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Ứng dụng Google Drive là gì?

Ứng dụng Google Drive là gì?

    Google Drive  là một ứng dụng cho phép người dùng tải lên các loại tập tin khác nhau. Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo một tài khoản Google Drive trên máy tính VAIO bằng cách vào trang web sau: 
  drive.google.com

  Ứng dụng Google Drive có tính năng tự động nhận diện các loại tập tin được tải lên và tự động sắp xếp. Nó có thể nhận diện hơn 30 loại tập tin khác nhau bao gồm HD video, Adobe Illustrator và Photoshop.

  Ứng dụng Google Drive cũng cho phép người dùng tìm kiếm các tập tin bằng từ khóa, lọc, loại tập tin, và thêm nhiều tùy chọn khác.
   

  Một tính năng tuyệt vời khác là người dùng có thể xem các tập tin đã tải lên mà không cần phải cài đặt phần mềm.
  Lưu ý: Ứng dụng Google Drive 5GB miễn phí. Yêu cầu trả phí nếu thêm dung lượng.