ID bài viết : S500061504 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Tôi có thể làm gì với ứng dụng Movie Studio?

Có thể làm gì với ứng dụng Movie Studio?

      Movie Studio là một ứng dụng cho phép người dùng tạo nhanh một video cá nhân sử dụng các tập tin hình ảnh và video.Dùng các tập tin hình ảnh và video có sẵn trên máy tính bảng của bạn hoặc bạn có thể tạo hình ảnh và video mới sử dụng camera và đưa những tập tin đó và ứng dụng Movie Studio.