ID bài viết : S500061496 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Ứng dụng Translate (Dịch thuật) là gì?

Ứng dụng Translate (Dịch thuật) là gì?

  Lưu ý: Yêu cầu kết nối internet để sử dụng ứng dụng này. 
  Ứng dụng dịch thuật cung cấp các tính năng sau:

  • Dịch văn bản của 50 ngôn ngữ.
  • Có thể Dịch từ giọng nói và từ bạn nhập vào.
  • Truy xuất sở thích và lịch sử dịch thuật
  • Xem từ điển kết quả của các từ.