ID bài viết : S500061497 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào để sử dụng ứng dụng Translate với chức năng Dịch từ giọng nói?

  Làm thế nào để sử dụng ứng dụng Translate với chức năng Dịch từ giọng nói?


  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào Translate.
  3. Chạm vào Accept để đồng ý các điều khoản dịch vụ.
    
  4. Chọn ngôn ngữ mặc định từ menu thả xuống.
    
  5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch từ menu thả xuống.
    
  6. Chạm vào biểu tượng Speaker ở bên phải và đọc từ.
  7. Đọc từ bạn muốn dịch.
    
  8. Việc dịch bắt đầu và kết quả được hiển thị.