ID bài viết : S500061514 / Sửa lần cuối : 07/02/2013

Các chức năng của ứng dụng Album là gì?

Ứng dụng Album.

    Ứng dụng Album cho phép người dùng xem các hình ảnh của họ và cung cấp các tính năng sau đây:

    • Xem hình ảnh trực tuyến từ Facebook và Picasa
    • Thêm các thẻ vị trí địa lý vào hình ảnh
    • Chia sẻ hình ảnh từ các ứng dụng khác