ID bài viết : S500061455 / Sửa lần cuối : 02/01/2013

Tại sao bộ điều khiển remote không hoạt động khi phát hình ảnh tại chế độ 4K

  Bộ điều khiển remote không hoạt động khi phát hình ảnh tại chế độ 4K
  Khi ở chế độ hình ảnh 4K, bất kỳ OSD (Màn hình hiển thị) như MENU, OPTIONS và điều hướng không thể hiển thị trên màn hình, tuy nhiên các nút sau vẫn có thể sử dụng. 

  Mũi tên bên trái: xem hình tiếp theo.
  Mũi tên bên phải: Quay về hình trước.
  HOME: Thoát (Dừng) chế độ hinh ảnh 4k.
  Nếu bạn muốn vào menu HOME, vui lòng bấm nút Home 2 lần.