ID bài viết : S500057389 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Bộ điều khiển từ xa có hoạt động tốt khi thiết bị được đặt trong một tủ kính hoặc đặt phía sau cửa kính không?

    Khả năng của bộ điều khiển từ xa hoạt động tốt khi thiết bị được đặt  trong một tủ kính hoặc được đặt sau cửa kính.


    Bộ điều khiển từ xa có thể khởi động tivi đặt ở sau cửa kính. Tuy nhiên, hoạt động trong điều kiện như thế này không được bảo đảm.