ID bài viết : S500061037 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Hình ảnh chụp ở chế độ 3D Sweep Panorama có thể phát trên TV không?

Hình ảnh chụp ở chế độ 3D Sweep Panorama có thể phát trên TV.

    Hình ảnh chụp ở chế độ 3D Sweep Panorama có thể phát trên TV có hỗ trợ HDMI®. Kết nối cáp HDMI để xuất (output) HDMI của máy ảnh và thu (input) HDMI của TV, hình ảnh panoramic có thể phát trên màn hìnhTV.

    Quan trọng:

    • Nếu kết nối với TV không có 3D, hình ảnh chỉ có thể hiển thị dạng 2D (xem bình thường).
    • Nếu kết nối với TV 3D, đảm bảo TV được thiết lập để hiển thị nội dung 3D và đeo kính 3D kèm theo TV để thưởng thức hiệu ứng 3D.