ID bài viết : S500061454 / Sửa lần cuối : 24/12/2012

Làm thế nào để thực hiện trình chiếu hình ảnh 4K?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện trình chiếu hình ảnh 4K
Vui lòng chọn Slideshow bằng cách  bấm nút OPTION trên màn hình.