ID bài viết : S500061454 / Sửa lần cuối : 24/12/2012

Làm thế nào để thực hiện trình chiếu hình ảnh 4K?

    Thực hiện trình chiếu hình ảnh 4K
    Vui lòng chọn Slideshow bằng cách  bấm nút OPTION trên màn hình.