ID bài viết : 00100146 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tạo tài khoản Privilege Movies 4K

  Thực hiện theo các bước sau để tạo tài khoản Privilege Movies 4K

  1. Sử dung đều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. Chọn All Apps.
   All Apps Home menu

  3. Chọn ứng dụng Privilege Movies 4K.
   4K Privilege Movies icon

  4. Chọn Create Account.

   Create Account Button

  5. Nhập các thông tin cần thiết và chọn Create Account.

   Create Account info

   LƯU Ý: 20 chữ số trên Voucher đi kèm với ổ đĩa cứng đã được cung cấp cùng với việc mua  TV BRAVIA® 4K.

  6. Xác nhận EmailPassword.
  7. Chọn  Continue.
   Continue button

  8. Chọn  OK.
   OK button