ID bài viết : 00064895 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Tôi có thể xem các tập tin hình ảnh ở độ phân giải 4K bằng tính năng trình chiếu (slideshow) không?

  Xem các tập tin hình ảnh ở độ phân giải 4K bằng tính năng trình chiếu (slideshow)

  Bạn có thể xem các tập tin hình ảnh ở độ phân giải 4K trong slideshow bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Truy cập thư mục chứa hình ảnh 4K từ menu của TV.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Connected Devices
   3. Chọn USB.
   4. Chọn Photo.
   5. Chọn thư mục hình ảnh mong muốn để hiển thị hình ảnh thu nhỏ màn hình.
  2. Từ màn hình thu nhỏ của các bức ảnh có độ phân giải 4K, nhấn nút Options.
  3. Chọn Slideshow.