ID bài viết : 00189036 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Làm thế nào để biết Tivi đã phát hiện được nội dung HDR?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng các dòng X67E_X69E, X70E_X72E, X72FX70F_X73F hoặc X70G,nhấp vào đây.

 • Đối với HDMI hoặc USB, thực hiện theo bước A, B hoặc C.
 • Đối với IPTV, làm theo bước C.
 • Đối với Tivi phát hành từ năm 2018 trở đi, làm theo bước A hoặc C.

Bước A

 1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
 2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

Bước B

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Setting (Cài đặt).
 3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
 4. Chọn Picture (Hình ảnh).
 5. HDR-Game hoặc HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

Bước C

 1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Picture (Hình ảnh).
 3. HDR-Game hoặc HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

LƯU Ý:

 • Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.
 • Tùy theo mẫu máy, Tivi có thể không phát hiện nội dung HDR qua USB.

Đối với dòng X67E_X69E, X70E_X72E, X72F, X70F_X73F hoặc X70G

 • Đối với HDMI hoặc USB, Digital-RF, làm theo bước A, B hoặc C.
 • Đối với IPTV, làm theo bước C.

Bước A

 1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
 2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

Bước B

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Setting (Cài đặt).
 3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
 4. Chọn Picture (Hình ảnh).
 5. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

Bước C

 1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Picture (Hình ảnh).
 3. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

LƯU Ý: Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.