ID bài viết : 00189036 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Làm thế nào để biết Tivi đã phát hiện được nội dung HDR?

  Hãy kiểm tra như sau.

  LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng các dòng X67E_X69E, X70E_X72E, X72FX70F_X73F hoặc X70G,nhấp vào đây.

  • Đối với HDMI hoặc USB, thực hiện theo bước A, B hoặc C.
  • Đối với IPTV, làm theo bước C.
  • Đối với Tivi phát hành từ năm 2018 trở đi, làm theo bước A hoặc C.

  Bước A

  1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
  2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

  Bước B

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Setting (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. HDR-Game hoặc HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

  Bước C

  1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh).
  3. HDR-Game hoặc HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

  LƯU Ý:

  • Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.
  • Tùy theo mẫu máy, Tivi có thể không phát hiện nội dung HDR qua USB.

  Đối với dòng X67E_X69E, X70E_X72E, X72F, X70F_X73F hoặc X70G

  • Đối với HDMI hoặc USB, Digital-RF, làm theo bước A, B hoặc C.
  • Đối với IPTV, làm theo bước C.

  Bước A

  1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
  2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

  Bước B

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Setting (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

  Bước C

  1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh).
  3. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

  LƯU Ý: Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.