ID bài viết : 00189036 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Làm thế nào để biết Tivi đã phát hiện được nội dung HDR?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng Dòng XE70xx_X70xxE_X72xE hoặc Dòng X67xxE_X69xE, hãy nhấp vào đây.

 • Trong trường hợp HDMI, USB

  1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
  2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

  Hoặc

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Setting (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. HDR-Game hoặc HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

 • Trong trường hợp IPTV

  1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh).
  3. HDR-Cinema được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

LƯU Ý: Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.


Đối với dòng XE70xx_X70xxE_X72xE hoặc dòng X67xxE_X69xE:


 • Trong trường hợp HDMI, USB, Digital-RF

  1. Nhấn nút i+ trên điều khiển từ xa.
  2. Cảnh: Auto (HDR) (Tự động (HDR)) hiển thị trên màn hình.

  Hoặc

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Setting (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

 • Trong trường hợp IPTV

  1. Nhấn nút Option (Tùy chọn) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Picture (Hình ảnh).
  3. HDR-Vivid hoặc HDR-Video được hiển thị trong Picture Mode (Chế độ hình ảnh).

LƯU Ý: Tivi sẽ tự động phát hiện HDR khi Scene Select (Tùy chọn cảnh) được đặt thành Auto (Tự động) và nội dung HDR có dấu hiệu thông tin HDR.