ID bài viết : S500061264 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Tại sao những âm thanh không nghe thấy trong khi quay phim nhưng khi phát lại phim thì nghe thấy?

Những âm thanh không nghe thấy trong khi quay phim nhưng khi phát lại phim thì nghe thấy


    Những âm thanh hoạt động của ống kính và máy ảnh có thể được ghi lại trong quá trình quay phim. Để ngăn chặn thêm âm thanh không mong muốn trong quá trình quay, tránh lia máy nhanh hay nghiêng, và cố gắng giữ máy ảnh ổn định.


    Nếu âm thanh to gâychú ý, xin vui lòng kiểm tra máy ảnh. Thiết bị này sẽ được kiểm tra theo các tiêu chuẩn của công ty chúng tôi.