ID bài viết : S500061163 / Sửa lần cuối : 08/12/2011In

Tại sao khi phát lại phim thỉnh thoảng xuất hiện những âm thanh mà không nghe khi quay phim?

     Khi phát lại phim thỉnh thoảng xuất hiện những âm thanh mà không nghe khi quay phim


    Các âm thanh hoạt động của ống kính hoặc máy ảnh có thể được thu lại khi quay phim. Nếu âm thanh nghe rõ, sử dụng một micro gắn ngoài có jắc cắm đường kính 3.5. Kết nối với jắc cắm micro của máy ảnh, và đặt nó càng xa ống kính càng tốt, âm thanh có thể giảm đáng kể.

    Nếu các âm thanh này làm bạn khó chịu, hãy thiết lập Audio Recording thành Off từ menu quay phim.