ID bài viết : S500060469 / Sửa lần cuối : 28/02/2011

Tại sao không nghe âm thanh hoạt động của máy trong khi quay nhưng đôi khi lại nghe trong lúc phát lại?

    Không nghe  âm thanh hoạt động của máy trong khi quay nhưng đôi khi lại nghe trong lúc phát lại.
    Âm thanh hoạt động của ống kính hoặc cần gạt zoom có thể được thu âm lại lại khi bạn thực hiện zoom hoặc nhấn trong khi quay phim.