ID bài viết : S500061215 / Sửa lần cuối : 10/05/2012

Các thiết lập nhạy sáng ISO có sẵn?

Độ nhạy sáng ISO có sẵn

  Đối với hình ảnh, độ nhạy sáng ISO có thể thiết lập tự động, hoặc trong khoảng từ ISO 100 đến 16000. Với nhiều khung giảm nhiễu, có sẵn ISO 25600.
  Khi đã chọn chế độ Auto, máy ảnh  tự động điều chỉnh phạm vi độ nhạy sáng như sau :
  • Các chế độ P (chương trình tự động), A (ưu tiên độ khẩu độ), S (ưu tiên tốc độ) và ưu tiên liên tục AE: ISO 100 tới 1600
  • Chế độ M (manual):không thể thiết lập ISO AUTO. Máy ảnh điều chỉnh đến ISO 100 (thiết lập mặc định) Hoặc bất kỳ giá trị ISO nào khác được chọn..
  • Auto, Auto+, Sweep Panorama, 3D Panorama: ISO 100 tới 1600
  • Lựa chọn phong cảnh (Scene Selection): ISO 100 tới 1600 (ISO 100 tới 6400 với Hand-held Twilight)

  Đối với quay phim, độ nhạy sáng ISO có thể thiết lập tự động (100 - 3200),hoặc thiết lập bằng tay trong khoảng ISO 100 và 3200. Khi chuyển sang chế độ quay phim, độ nhạy sáng cao hơn 3200 sẽ tự động đổi thành ISO 3200.