ID bài viết : S500057605 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chế độ chụp ảnh nhạy sáng cao (High sensitivity) là gì?

Về chế độ nhạy sáng cao (High sensitivity).

    Trong chế độ này, bạn có thể tăng cường độ nhạy sáng cao ISO cho mỗi cảnh để hình ảnh ghi lại tự nhiên và ít bị mờ mà không sử dụng flash. 
    Bằng cách thiết lập chế độ nhạy sáng cao (High sensitivity), máy ảnh của bạn tự động độ nhạy sáng ISO thích hợp (phạm vi từ ISO100 đến ISO3200) cho mỗi cảnh.