ID bài viết : S500059371 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể thiết lập độ nhạy tới ISO 100 được không?

Thiết lập độ nhạy tới ISO 100 được không.

    Không, không thể.

    ISO 200 là độ nhạy thấp nhất, bởi vì độ nhạy của bộ cảm biến hình ảnh này đã được tăng lên, và chất lượng hình ảnh cũng được cải thiện.

    Bạn có thể chụp các hình ảnh chất lượng cao với độ nhiễu thấp hơn ngay cả với ISO 200. Nếu bạn muốn chụp với tốc độ màn trập thấp hơn, nên sử dụng bộ lọc ND (được bán riêng).