ID bài viết : S500061183 / Sửa lần cuối : 23/02/2012

Làm thế nào khi các nút trên màn hình cảm ứng không hoạt động đúng?

Các nút trên màn hình cảm ứng không hoạt động đúng.

    Nếu điều này xảy ra, sử dụng chức năng cân chỉnh(calibration) trong menu
    Nếu lỗi vẫn còn ngay cả khi bạn đã thử làm như trên, máy quay phim có thể cần được sữa chữa.