ID bài viết : 00239441 / Sửa lần cuối : 16/04/2021

Chức năng Theo dõi cảm ứng hiện không khả dụng.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trong những điều kiện nhất định, chức năng Touch Tracking (Theo dõi cảm ứng) sẽ bị vô hiệu hóa trong menu Setting (Cài đặt) và không thể sử dụng. Sau đây là các điều kiện cài đặt mà chức năng Theo dõi cảm ứng không khả dụng.

  • Khi chạm vào bảng điều khiển kích hoạt Spot Focus (Lấy nét tiêu điểm):
   • Khi File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành XAVC S 4KProxy Recording (Ghi lại proxy) được đặt thành On (Bật) trong chế độ quay phim (Ngoại trừ ILCE-7SM3 và ILCE-1)
   • Khi 4K Output Select (Chọn đầu ra 4K) được đặt thành Memory Card+HDMI (Thẻ nhớ+HDMI) trong chế độ quay phim khi xuất hình ảnh qua HDMI (Memory Card+HDMI (Thẻ nhớ+HDMI) không có sẵn cho tất cả mẫu máy)
   • Khi SteadyShot được đặt thành Intelligent Active (Chuyển động thông minh) trong chế độ quay phim (Intelligent Active (Chuyển động thông minh) không có sẵn trên tất cả các mẫu)
   • Khi Record Setting (Cài đặt bản ghi) được đặt thành 120p 100p trong chế độ quay phim (Ngoại trừ ILCE-7SM3 và ILCE-1)
   • Khi Focus Mode (Chế độ lấy nét) được đặt thành Manual Focus (Lấy nét bằng tay) trong chế độ quay phim (Chỉ cho ILCE-7C, ILCE-7SM3 và ILCE-1)
  • Khi chạm vào bảng điều khiển kích hoạt Touch Focus (Lấy nét cảm ứng):
   • Khi Scene Selection (Chọn cảnh) là Hand-held Twilight (Chụp phân cảnh) hoặc Anti Motion Blur (Chống chuyển động nhòe) (Anti Motion Blur (Chống chuyển động nhòe) không có sẵn trên tất cả các mẫu)
   • Khi Subject Detection (Phát hiện đối tượng) trong Bộ Face/Eye AF (Tự động lấy nét mắt/khuôn mặt). được đặt thành Animal (Động vật) (Ngoại trừ ILCE-9, ILCE-9M2, ILCE-7SM3 và ILCE-7C)
   • Khi Focus Mode (Chế độ lấy nét) được đặt thành DMF (Chỉ dành cho Cyber-shot)
  • Khi thao tác chạm không khả dụng
   • Khi chế độ quay/chụp được đặt thành Sweep Panorama (không có sẵn trên tất cả các mẫu)
   • Khi Focus Mode (Chế độ lấy nét) được đặt thành Manual Focus (Lấy nét bằng tay) trong chế độ ảnh tĩnh
   • Khi sử dụng các tính năng Smart Zoom (Phóng to thu nhỏ thông minh), Clear Image Zoom (Phóng to thu nhỏ hình ảnh rõ nét) và Digital Zoom (Phóng to thu nhỏ kỹ thuật số)
   • Khi sử dụng tính năng Smart Telecon (không có sẵn trên tất cả các mẫu)