ID bài viết : 00140155 / Sửa lần cuối : 26/10/2021

Làm thế nào tôi có thể mở hình ảnh chân dung lên toàn bộ màn hình?

Làm thế nào tôi có thể mở hình ảnh chân dung lên toàn bộ màn hình?

  Để xem hình ảnh chân dung trong chế độ toàn màn hình mọi lúc, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Trên máy ảnh, nhấn nút MENU.
  2. Chọn Playback.
  3. Chọn Rotation Display.
  4. Chọn Off.

  CHÚ Ý:

  • Chọn Auto máy sẽ hiển thị hình ảnh chân dung lên toàn màn hình bằng cách xoay máy ảnh theo chiều dọc.
  • Chọn Manual máy sẽ hiển thị hình ảnh chân dung với hai thanh màu đen ở hai cạnh bên.