ID bài viết : S500061047 / Sửa lần cuối : 06/06/2011

Cách tải về và cài đặt ứng dụng Media Remote như thế nào?

Tải về và cài đặt ứng dụng Media Remote.

  Với điện thoại Android, vui lòng tải về và cài đặt từ Android Market.

  1. Vào Market trên điện thoại Android của bạn.
  2. Chọn Search.
  3. Nhập Media Remote for Android vào vùng tìm kiếm.
  4. Khi bạn tìm thấy ứng dụng Media Remote for Android, chạm để cài đặt.
  5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

   

  Với iPhone, vui lòng tải về và cài đặt từ App Store.

  1. Vào App Store trên iPhone.
  2. Chọn Search.
  3. Nhập Media Remote for iPhone vào vùng tìm kiếm.
  4. Khi bạn tìm thấy ứng dụng Media Remote for iPhone app, chạm để cài đặt.
  5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.